• Wakacye w Anglii 

      Smarzewski, Tadeusz (Warszawa : nakł. Ferdynanda Hoesicka, 1903)