• Nasze odrodzenie 

      Kamocki, Ksawery (Poznań : Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1900)