• Szermierka na szable 

      Mańkowski, Włodzimierz (Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1929)